VÄLJ DIN VÅRDCENTRAL

Stanna kvar på Riddarens vårdcentral
Norden
SV

Förebygg stress och utbrändhet

Medan kroppens stressreaktion är värdefull för att mobilisera energi vid ett tillfälligt hot, kan stress göra oss sjuka om den pågår under lång tid utan möjlighet till återhämtning. Långvarig stress kan bland annat orsaka muskelvärk, magproblem, utmattningssyndrom, depression och hjärt- och kärlsjukdomar. En person som blir sjuk av långvarig stress behöver i regel lång tid för återhämtning och rehabilitering.  Långtids-sjukrivningar är väldigt vanligt i de här fallen (antalet sjukskrivna i utmattningssyndrom har sexdubblats sen 2010). Det här är inte bara en personlig tragedi utan även ett stort problem för arbetsgivare och för samhället.

Förebygga stress på jobbet

Ohälsosam stress på arbetsplatsen uppstår i regel när kraven på arbetet blir större än den anställdes resurser och möjligheter att ta itu med dem. Det här beror ofta på okunskap hos arbetsgivarna, de vet många gånger inte vilka riskfaktorerna är för ohälsosam stress. Till exempel kan ett databaserat journalsystem menat att förenkla och effektivisera arbetet bli en stressfaktor för personalen när de behöver lära sig systemet utöver alla andra arbetsuppgifter. Därför är det extra viktigt med en löpande och öppen dialog mellan arbetsgivare och medarbetare när det handlar om att identifiera och förebygga stress.

Andra metoder för att förebygga stress på jobbet:

 • Organisatoriska åtgärder. Som till exempel att minska krav och öka resurser, omfördela eller ta bort arbetsuppgifter, införa rutiner för belastningstoppar. Ökad tydlighet vad det gäller mål och uppgifter minskar också känslan av stress.
 • Ha en öppen dialog med kollegor och chefer. Det är lätt att känna sig ensam när arbetsuppgifterna blir överväldigande och känns stressiga. Att prata om problemen med andra lättar på pressen och ger nya infallsvinklar. Det är också viktigt att den närmaste chefen får veta när en situation blir för mycket och kan komma med lösningar. Diskutera rätten att säga nej till arbetsuppgifter och hur ni ska göra när belastningen blir för stor.
 • Ta pauser. Många jobbar på luncher och fikapauser när arbetsbelastningen är hög men det leder bara till en ökad stresskänsla i längden. Återhämtning är viktigt i stressiga situationer. Att fika med arbetskamraterna höjer även arbetsglädjen.
 • Feedback när en arbetsuppgift är klar ger en känsla av att arbetet är slutfört och hjärnan känner att den kan släppa uppgiften för att istället vila och reflektera.
 • Sätt av tid för vila och återhämtning. Alla arbetsplatser kan drabbas av belastningstoppar och då är det viktigt att det finns utrymme för återhämtning efter de stressiga perioderna.

Förebygga stress privat

Det finns även mycket man kan göra privat för att förebygga stress i livet.

 • Prioritera sömnen. Att sova ordentligt är alltid viktigt för en god hälsa (för lite sömn kan bland annat påverka minnet, försämra humöret och ge oss nedsatt immunförsvar) och är extra viktigt vid stressiga perioder då kroppen behöver mer återhämtning.
 • Att röra på sig skingrar tankarna samtidigt som det stärker kroppen och uthålligheten. Även en kvarts promenad ger hälsosamma effekter.
 • Ät ordentligt. I stressiga situationer är det lätt att hoppa över måltider eller att äta onyttigheter – men kroppen och hjärnan behöver näringsrik mat för att kunna fungera och för att orka tackla utmaningar.
 • Umgås. När livet är stressigt är kontakten med vänner och familj ännu viktigare för att få stöd.
 • Skapa utrymme för egentid. Att göra det som man tycker är roligt är viktigt för att känna glädje och mening. Att vänta på att det ska bli tid över slutar ofta i att det aldrig blir någon tid över för egentid. Boka in den.
 • Sök hjälp. När stressen känns hög i livet hjälper det att tala med någon professionell, som till exempel en kurator, psykolog eller läkare, för att få stöd och hjälp att hantera stressen och hitta lösningar.

Relaterade nyheter

Se alla nyheter

Testa dig för COVID-19

Nu kan du som patient hos oss testa dig för COVID-19, både...

Läs mer

Hudutslag eksem

Eksem kan bero på ärftliga faktorer, att huden är torr, på allergi...

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera med din e-postadress accepterar du villkoren i vår integritetspolicy och accepterar att riddarens kommer att skicka dig relevanta nyhetsbrev.