VÄLJ DIN VÅRDCENTRAL

Stanna kvar på Riddarens vårdcentral
Norden
SV

KBT ONLINE

Prata med receptionen eller din läkare för information om hur du kan få hjälp. Du kan även boka en tid direkt på braive.se

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykologisk behandlingsmetod som har goda resultat vid flera tillstånd av psykisk ohälsa så som nedstämdhet, sömnproblem, ångest och stress. iKBT står för internetförmedlad KBT.

I regelbundna möten med psykologen får du verktyg och strategier för att kunna skapa positiva förändringar och uppnå ett bättre mående.

Varför iKBT?

 • Kort väntetid
 • Flexibel behandling
 • En behandling som passar dig

Är iKBT rätt för dig?

Det finns ett stort mörkertal när det gäller psykisk ohälsa. Utmaningar inom sömn, stress, ångest och nedstämdhet är väldigt vanliga.

Vanliga tecken på psykisk ohälsa

 • Förändringar i aptit
 • Nedstämdhet och oro
 • Huvudvärk, magont och/eller illamående
 • Energilöshet och trötthet
 • Sömnsvårigheter

Behandling lämpar sig inte om du lider av:

 • Återkommande och allvarliga självmordstankar
 • Självskadebeteende
 • Ätstörningar
 • Drog-/alkoholmissbruk
 • Omfattande och svår problembild

Via Braives legitimerade psykologer får patienter över 16 år tillgång till digital behandling med kort väntetid. Patientavgift 100 kr per konsultation. Kostnadsfritt för patienter under 18 år och frikort gäller.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera med din e-postadress accepterar du villkoren i vår integritetspolicy och accepterar att riddarens kommer att skicka dig relevanta nyhetsbrev.